Přijímací řízení

 

Školné na naší škole je u maturitních oborů maximálně 5 000 Kč ročně a více jak polovině studentů je navíc poskytována sleva na školném. Informace o výši školného v sekci obory. U oborů učebních se školné neplatí, studenti navíc mají možnost prospěchového stipendia!

Druhé kolo přijímacího řízení 2017/2018

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího říze  do prvních ročníků pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání (absolventy ZŠ): 

Kód oboru Název oboru Počet volných míst (minimum)
18-20-M/01 Informační technologie

(zaměření elektronické počítačové systémy)

9
63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

(zaměření strojírenská administrativa)

 7
23-45-L/01 Mechanik seřizovač  12
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

(zaměření číslicově řízené stroje)

 13
23-56-H/01 Obráběč kovů  11
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud  8

Uchazeči budou přijímáni v druhém kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek do naplnění volných míst. Další informace naleznete v dokumentu Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství školy je průběžně do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, který může být uchazeči předán nebo zaslán na základě osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání v kanceláři školy (541 231 038, skolaSem v adrese napište zavináč.zamekkurim.cz).

Výsledky přijímací řízení 2017 čtyřleté obory I. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2017 čtyřleté maturitní obory I. kolo na SOŠ a SOU pro rok 2017/2018. Včetně pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. + Druhé kolo.

Výsledky přijímací řízení 2017 tříleté učební obory I. kolo

Výsledky přijímací řízení 2017 tříleté učební obory I. kolo na SOŠ a SOU pro rok 2017/2018.

Organizace přijímacího řízení 2017/2018

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů SOŠ a SOU pro rok 2017/2018, důležité termíny, kritéria pro přijetí naleznete v dokumentu Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.

  

TIP: Můžete si rovnou stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole ve formátu XLS. (tiskněte prosím obě strany!)

Pro uchazeče ze vzdálenějších lokalit nabízíme ubytování v Domově mládeže (internát).

 

Návštěva školy - dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhly 6. - 8. 12.

Pokud máte zájem o návštěvu školy v jiném termínu, můžete si domluvit návštěvu školy na tel. č. 541 231 038 ve vámi zvoleném, libovolném termínu. Rádi Vás po škole provedeme.

 

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům 3- letých učebních oborů

  • OBRÁBĚČ KOVŮ
  • ELEKTRIKÁŘ

podle těchto pravidel:

  • 500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
  • 200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
  • 100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

 

Školné na oboru Mechanik seřizovač pozastaveno

Vzhledem k probíhajícímu projektu MŠMT na realizaci rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání se na oboru Mechanik seřizovač neplatí do odvolání žádné školné.

 

Obory

Zájemcům nabízíme čtyřleté maturitní oborytříleté učební oborey to absolventům ZŠ.

Umožňujeme také, po vzájemné konzultaci, přestup z jiné školy - přijetí do vyššího ročníku a to i vyučeným v oboru.

Státní maturity 

Naši maturanti na všech oborech pravidelně dosahují vysoké úspěšnosti u státních maturitních zkoušek. 

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky - společné části MZ (státní), jarní a podzimní zkušební termín 2016:

Předmět

Nepospělo u maturity studentů

na SOŠ a SOU Kuřim

Neprospělo u maturity studentů

průměrně v ČR

Český jazyk                         8,7 % 6,3 %
Matematika 0 % 16,5 %
Anglický jazyk/Ruský jazyk 0 % 7,6 %

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.