Přestup z jiné školy, přijetí do vyššího ročníku

Student, který by chtěl přestoupit z jiné školy na naši školu (na začátku i v průběhu školního roku), dále uchazeč, který měl přetržku ve studiu na střední škole a chtěl by být přijat do vyššího ročníku na naši školu (na začátku školního roku), může toto uskutečnit pro školní rok 2017/2018 do těchto oborů a ročníků:

 

 

Kód oboru

 

Název oboru

Ročník
 I. II. III. IV.
18-20-M/01 Informační technologie
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-56-H/01 Obráběč kovů x
26-51-H/02 Elektrikář x

● = je možnost přestupu do dané třídy/oboru
- = není možnost přestupu do dané třídy/oboru
x = příslušný obor je pouze tříletý

 

Podmínkou povolení přestupu nebo přijetí do vyššího ročníku je:

a) Předložení Žádosti o povolení přestupu nebo Žádosti o přijetí do vyššího ročníku včetně dokladů o předešlém studiu na střední škole (vysvědčení).

b) V případě rozdílnosti původního oboru s oborem novým - úspěšné vykonání rozdílových zkoušek předepsaných ředitelkou školy. Příprava ke zkouškám probíhá pod vedením konzultantů z řad učitelů školy. Zkoušky se ukládají z předmětů příslušných ročníků, které žák – uchazeč (oproti oboru, do kterého je přijímán) ve svém předešlém studiu neabsolvoval. Podle počtu zkoušek jsou zkoušky časově rozloženy a žák – uchazeč může navštěvovat školu i před jejich vykonáním.

c) U studijních oborů uzavření Smlouvy o příspěvku na provoz školy.

Bližší informace lze získat u ředitelky školy Ing. Hany Novotné tel.: 541 231 038.

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.