Porovnání oborů

Obory Střední odborné školy

 

Školní vzdělávací plány (ŠVP) jednotlivých oborů jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.

 

Kód oboru

63-41-M/01

18-20-M/01
Název oboru

Ekonomika a podnikání

(zaměření technická administrativa)

Informační technologie

(zaměření elektronické počítačové systémy)

Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ do 2,2
Přijímací zkoušky

V prvním kole se konají jednotné státní přijímací zkoušky. Žáci budou přijati do naplnění kapacity oboru. Minimální hranice pro přijetí není stanovena.

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena pro obory, které nebudou naplněny v 1. kole. Jednotné přijímací zkoušky se nekonají.

Kapacita žáků 30 60
Způsob úhrady nákladů na studium
Školné jen 100 - 500,- Kč/měsíčně 10 x v roce, s možností 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
Další náklady, které hradí rodiče stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz 1 x za studium asi 2 500 - 3 000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
Prospěchové stipendium 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Ubytovné na DM (inernát) 1100,- Kč (v tomto případě poskytujeme automaticky 50% slevu na školném)
Možnost dalšího studia VOŠ,

 

 

Obory Středního odborného učiliště

Kód oboru

23-56-H/01

26-51-H/02

23-45-L/01

26-41-L/01
Název oboru Obráběč kovů Elektrikář Mechanik seřizovač Mechanik elektrotechnik
(zaměření mechanik CNC strojů)
Délka studia

3 roky

4 roky

Zakončení studia

vyučení v oboru

maturitní zkouška a vyučení v oboru

Optimální rozpětí ø prospěchu ZŠ

do 3,0

do 2,6

do 2,4

Kapacita žáků

30

30

30

30

Přijímací zkoušky se nekonají

V prvním kole se konají jednotné státní přijímací zkoušky. Žáci budou přijati do naplnění kapacity oboru. Minimální hranice pro přijetí není stanovena.

Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena pro obory, které nebudou naplněny v 1. kole. Jednotné přijímací zkoušky se nekonají.

Způsob úhrady nákladů na studium

Školné a další náklady zápůjčné za učebnice asi 250,- Kč/šk. rok, za poskytnutí sešitů asi 150,- Kč/šk. rok 350,- Kč měsíčně 10 x v roce s možností poskytnutí 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
Další náklady, které hradí rodiče stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz 1 x za studium asi 2 500 - 3 000,- Kč, škola v přírodě 1 x za studium asi 400,- Kč
Prospěchové stipendium 1x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč
                    při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
Možnost výdělku

ano, za produktivní práci

Ubytovné na DM (inernát) 1100,- Kč (v tomto případě poskytujeme automaticky 50% slevu na školném)
Výuka cca

55% teorie + 45% praxe

77% teorie + 23% praxe

Možnost pokračování
ve studiu

dvouleté denní, tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

vysoká škola vyšší odborná škola

 

Školné na oboru Mechanik seřizovač pozastaveno

Vzhledem k probíhajícímu projektu MŠMT na realizaci rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání se na oboru Mechanik seřizovač neplatí do odvolání žádné školné.

 

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuježákům 3- letých učebních oborů

  • OBRÁBĚČ KOVŮ
  • ELEKTRIKÁŘ

podle těchto pravidel:

  • 500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
  • 200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
  • 100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

 

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.