Obráběč kovů

Charakteristika oboru:

Tříletý obor zakončený vyučením v oboru, zahrnující práce na soustruzích, frézkách, bruskách a dalších strojích.
Soustruhy, frézky, brusky, vrtačky, vyvrtávačky,... stroje, jejichž cena se pohybuje od jednoho do desítek milionů. Jsou stále přesnější a dokonalejší. Byly by ale mrtvou hmotou, kdyby nebylo těch, kteří je budou obsluhovat. Nastavování, obsluha a udržování těchto strojů, kontrola a měření jejich výrobků a ošetřování jejich pracovních nástrojů je náplní výuky tříletého oboru obráběč kovů, zakončeného vyučením v oboru.
Po vyučení v oboru můžeš pracovat jako obráběč kovů - soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů.

 

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům tohoto oboru preferenční stipendium podle těchto pravidel:

 • 500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
 • 200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
 • 100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

Další podrobnosti:

 • Kód oboru: 23-56-H/01
 • Název oboru: Obráběč kovů
 • Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do3,0
 • Přijímací zkoušky: se nekonají
 • Kapacita žáků: 30
 • Délka studia: 3 roky
 • Zakončení studia: vyučení v oboru
 • Školné: 0 Kč
 • Další náklady: zápůjčné za učebnice asi 250,- Kč/šk. rok, za poskytnutí sešitů asi 150,- Kč/šk. rok,stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz (nepovinný) 1 x za studium asi 2 500 - 3000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
 • Preferenční stipendium: až 500 Kč měsíčně
 • Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
 • Možnost výdělku: ano, za produktivní práci
 • Ubytovné na DM (inernát) 1100,- Kč
 • Výuka cca: 55% teorie + 45% praxe
 • Možnost pokračování ve studiu: dvouleté denní, tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 

Učební plán:

 

počet týdenních vyučovacích hodin

Předmět

ročník:

1.

2.

3.

celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk

čja

2

2

2

6

Anglický / Německý jazyk

aja/nja

2

2

2

6

Občanská nauka

ona

1

1

1

3

Matematika

mat

2

2

2

6

Výpočetní technika

vte

1

1

1

3

Fyzika

fyz

2

2

-

4

Chemie a ekologie

che

1

-

-

1

Tělesná výchova

tvý

2

1

1

4

Předměty specializace

Ekonomika

eko

-

-

2

2

Strojírenská technologie

ste

2

2

-

4

Technologie

stt

2

2

2

6

Strojnictví

str

1

1

1

3

Technická dokumentace

tdo

2

1

-

3

Odborný výcvik

stp

12

15

18

45

Celkem

32

32

32

96

 

Po vyučení v tříletém oboru  lze pokračovat na naší škole v nástavbovém dvouletém denním studiu nebo tříletém dálkovém studiu při zaměstnání v navazujících oborech zakončených maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí je zaslání přihlášky na naši střední školu. Přijímací zkoušky se do tohoto oboru nekonají.

 

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.