Informační technologie

(zaměření elektronické počítačové systémy)

 

 

Charakteristika oboru:

Čtyřletý obor slaboproudé elektrotechniky zaměřený do oblasti informačních technologií.
Zcela nekompromisně vstoupila do života vyspělé lidské společnosti výpočetní technika. Rozvíjí se raketovým tempem. Jejím prostřednictvím je již řízeno mnoho lidských činností. Její smysluplné využití ale vyžaduje vysoce kvalifikované techniky, kteří jsou schopni do jazyka pro ni srozumitelného převést informace a příkazy a kontrolovat a zabezpečovat její chod. Absolventi - absolventky tohoto oboru jsou na trhu pracovních sil velmi žádaní a pro náročnost profese a jejich nedostatek za dobrou práci dobře odměňovaní. Mohou rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) navrhovat a sestavovat osobní počítače, využívat prostředky elektronické komunikace, vytvářet a spravovat webové stránky, zvládat tvorbu a úpravu grafických objektů a prezentací, vytvářet jednoduché programy pro PC a jednočipové mikroprocesory. Uplatnění na trhu práce je možné například na pozici technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií.

 

Další podrobnosti:

 • Kód oboru:18-20-M/01
 • Název oboru: Informační technologie
 • Zaměření: Elektronické počítačové systémy
 • Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,2
 • Přijímací zkoušky: V prvním kole se konají jednotné státní přijímací zkoušky. Žáci budou přijati do naplnění kapacity oboru. Minimální hranice pro přijetí není stanovena. Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena pro obory, které nebudou naplněny v 1. kole. Jednotné přijímací zkoušky se nekonají.
 • Kapacita žáků: 30
 • Školné: jen 100 - 500,- Kč/měsíčně 10 x v roce, s možností 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
 • Další náklady, které hradí rodiče: stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz 1 x za studium asi 2 500 - 3 000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
 • Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
 • Ubytovné na DM (inernát): 1100,- Kč (v tomto případě poskytujeme automaticky 50% slevu na školném)
 • Možnost dalšího studia: VOŠ,VŠ

 

Učební plán:

  počet týdenních vyučovacích hodin
Předmět ročník: 1. 2. 3. 4. celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura čja 3 3 3 3 12
Anglický / Německý jazyk aja/ nja 3 3 3 3 12
Občanská nauka ona 1 1 1 - 3
Dějepis děj 2 - - - 2
Matematika mat 5 4 3 4 16
Výpočetní technika vte 2 2 3 3 10
Fyzika fyz 2 1 1 - 4
Chemie a ekologie che 2 - - - 2
Tělesná výchova tvý 2 2 2 2 8
Předměty specializace
Ekonomika eko - 3 - - 3
Technická dokumentace tdo 2 1 - - 3
Materiály ema - 1 - - 1
Elektrotechnika ele 2 2 - - 4
Elektronika eln - 2 1 1 4
Elektrická měření emě - 2 2 - 4
Hardware ehw 2 - - - 2
Číslicová technika ečt - - - 3 3
Elektronické počítače epo - - 4 4 8
Programování epr - 2 2 2 6
Počítačové sítě eps - - 2 2 4
Grafické systémy egs - - - 3 3
Operační systémy eos - - 2 3 5
Praxe stp,elp 3 3 3 - 9
Celkem 31 32 32 33 128

Obor je vhodný pro hochy, ale i pro dívky, kteří dosahují na základní škole dobrých výsledků zejména v matematice a fyzice. Průměrný prospěch na vysvědčení v osmé třídě a v I. pololetí 9. třídy by neměl překročit hodnotu 2,20. Optimální je průměr do 2,00.

 

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.