Ekonomika a podnikání

(zaměření technická administrativa)

 

Charakteristika oboru:

Čtyřletý ekonomický obor s technickým minimem. Máš-li představu, že by ses chtěla - chtěl po studiích vrhnout do víru podnikání nebo se stát ekonomickým či obchodním pracovníkem firmy, můžeme Ti vřele doporučit tento obor.

Jako absolvent(-ka) tohoto oboru budeš schopen(-na) pracovat s počítačem, psát na stroji, vyřizovat obchodní korespondenci, naučíš se základy účetnictví, teorii obchodu, teorii řízení firem a osob, seznámíš se s právními podklady podnikání a získáš přehled o technických výrobcích. Tvoje píle se odrazí ve znalosti dvou cizích jazyků. Uplatníš se na trhu práce především v ekonomické sféře na pozicích ekonom, mzdový referent, účetní, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko - administrativních funkcích. Ve firmách i živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

 

Další podrobnosti:

 • Kód oboru:63-41-M/01
 • Název oboru: Ekonomika a podnikání
 • Zaměření: Technická administrativa
 • Optimální rozpětí ø prospěchu na ZŠ: do 2,2
 • Přijímací zkoušky: V prvním kole se konají jednotné státní přijímací zkoušky. Žáci budou přijati do naplnění kapacity oboru. Minimální hranice pro přijetí není stanovena. Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena pro obory, které nebudou naplněny v 1. kole. Jednotné přijímací zkoušky se nekonají.
 • Kapacita žáků: 30
 • Školné: jen 100 - 500,- Kč/měsíčně 10 x v roce, s možností 50 až 80 % slevy dle příjmů rodiny
 • Další náklady, které hradí rodiče: stravné 25,- Kč/oběd, lyžařský výcvikový kurz 1 x za studium asi 2 500 - 3 000,- Kč, škola v přírodě 3 x za studium asi 400,- Kč
 • Prospěchové stipendium: 1 x za pololetí při prospěchu do ø 1,5: 500,- Kč při prospěchu do ø 2,0: 250,- Kč
 • Ubytovné na DM (inernát): 1100,- Kč (v tomto případě poskytujeme automaticky 50% slevu na školném)
 • Možnost dalšího studia: VOŠ,VŠ

 

Učební plán:

  počet týdenních vyučovacích hodin
Předmět ročník: 1. 2. 3. 4. celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura čja 3 3 4 3 13
Anglický / Německý jazyk aja/ nja 3 3 4 4 14
Ruský jazyk rja 3 3 3 - 9
Základy společenských věd zsv 2 2 2 2 8
Dějepis děj 2 - - - 2
Matematika mat 3 3 3 3 12
Výpočetní technika vte 2 2 1 1 6
Fyzika fyz 2 2 1 - 5
Chemie a ekologie che 2 - - - 2
Tělesná výchova tvý 2 2 2 2 8
Předměty specializace
Ekonomika eko 2 2 2 2 8
Účetnictví eku - - 4 4 8
Marketing a management ekm - - - 2 2
Hospodářský zeměpis hze - 3 - - 3
Technika administrativy tad 2 2 - - 4
Obchodní korespondence tak - - 2 2 4
Strojírenská technologie ste 2 2 2 - 6
Strojnictví str 1 1 - 2 4
Technická dokumentace tdo 2 2 - - 4
Praxe ekp - - 2 4 6
Celkem 33 32 32 31 128
Příprava k MZ - - 1 1 2

Obor je vhodný pro dívky, ale i pro hochy, kteří dosahují na základní škole dobrých výsledků zejména v českém jazyce a v cizích jazycích. Průměrný prospěch na vysvědčení v osmé třídě a v I. pololetí 9. třídy by neměl překročit hodnotu 2,20. Optimální je průměr do 2,00.

 

 

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.