Obory

 Nabízíme studium na: 

Čtyřletých oborech s maturitou, tříletých učebních oborech a v nástavbových oborech umožňujeme také, po vzájemné konzultaci, přestup z jiné školy - přijetí do vyššího ročníku. Školní vzdělávací plány (ŠVP) jednotlivých oborů jsou k nahlédnutí na ředitelství školy.

Čtyřleté obory ukončené maturitou SOŠ

V nabídce Střední odborné školy jsou dva čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Obor zaměřený na moderní informační technologie, programování, počítačové sítě nebo například na různý aplikační software:

 

 

A obor ekonomický s technickým minimem z oblasti strojírenství.

 

 

TIP:

Podívejte se na srovnání a obecné podrobnosti jednotlivých oborů.

Čtyřleté obory ukončené maturitou SOU

Na středním odborném učilišti nabízíme dva čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou:

 

 

 

 

Tříleté učební obory 

Na středním odborném učilišti nabízíme tyto tříleté zakončené vyučením:

 

 

 

TIP:

Podívejte se na srovnání a obecné podrobnosti jednotlivých oborů.

 

Další informace

Domov mládeže

Studenti mohou být ubytováni v Domově mládeže, který je součástí školy. Ubytovné na Domově mládeže činí 1000 Kč měsíčně, ubytovaným studentům jsou zajištěny obědy. K přípravě svačin a večeří je jim k dispozici kuchyňka.

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům 3- letých učebních oborů OBRÁBĚČ KOVŮ, ELEKTRIKÁŘ preferenční stipendium podle těchto pravidel: 
500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1,
200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2, 
100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3. Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

Prospěchové stipendium

Abychom zvýšili motivaci ve studiu, přiznáváme vždy v pololetí studentům, kteří dosáhli průměr známek do 1,5, odměnu 500 Kč a studentům, kteří dosáhli průměru známek do 2,0, odměnu 250 Kč.

 

Školné

Jsme školou soukromou, které stát poskytuje nižší finanční prostředky, než školám státním. Tuto skutečnost a potřebu prostředků na modernizaci vykrýváme ekonomickým chodem, vedlejší hospodářskou činností a vybíráním školného v přijatelné výši. Školné u denní formy studia je od 0 do 5 000 Kč ročně.

 

Sleva na školném

Studentům z rodin s nízkými příjmy přiznáváme 50% až 80% slevu školného (v letošním školním roce má slevu více než polovina studentů). 50% slevu mají rovněž studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže nebo mají vysoké náklady na dopravu do školy.

 

Ostatní

Studentům v oborech se školným je bezplatně zapůjčována většina učebnic.
Velmi rádi organizujeme se studenty různé mimoškolní akce: každoroční školy v přírodě na Vysočině, zahraniční zájezdy rekreačního a vzdělávacího charakteru, lyžařské a vodácké kurzy, autoškolu, různé kulturní a sportovní soutěže a akce.

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.