Organizace přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.

stanovená v souladu s §59 a následujících z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, a v. č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platných zněních

Poznámka: Bližší informace o jednotlivých oborech naleznete v sekci obory.

TIP: Můžete si rovnou stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole v PDF formátu nebo přihlášku ke studiu na střední škole ve formátu XLS.

 

IV.

Druhé kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 z. č. 561/2004 Sb., školského zákona, a s v. č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro obory:

Kód oboru Název oboru

Volná místa - minimálně

18-20-M/01 Informační technologie

(zaměření elektronické počítačové systémy)

5
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

(zaměření strojírenská administrativa)

8
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 7
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

(zaměření číslicově řízené stroje)

7
23-51-H/01 Strojní mechanik 0
23-56-H/01 Obráběč kovů 6
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 6
23-43-L/51 Provozní technika (denní) 0
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (denní) 0
23-43-L/51 Provozní technika (dálková) 0
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (dálková) 0

Aktualizováno: 30.4.2014

U oboru může byt uvedený počet zvýšen, pokud nedojde naplnění kapacity jiného oboru.
Termín podání přihlášky do druhého kola přijímacího řízení na ředitelství školy je do naplnění volných míst. Přihláška se podává na obvyklém tiskopise, který může být uchazeči předán nebo zaslán na základě osobní návštěvy nebo telefonického či e-mailového vyžádání v kanceláři školy (541 231 038, skolaSem v adrese napište zavináč.zamekkurim.cz).
Uchazeči budou přijímáni v druhém kole přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek.

Pro uchazeče ze vzdálenějších lokalit nabízíme ubytování v Domově mládeže (Internát)!

1. 8. 2014                    Ing. Hana Novotná                    ředitelkaI.

A

Počet přijímaných uchazečů do prvních ročníků do oborů pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání (absolventy ZŠ) - studium řádné

Kód oboru Název oboru Počet
Studium denní
18-20-M/01 Informační technologie

(zaměření elektronické počítačové systémy)

 60
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  30
23-45-L/01 Mechanik seřizovač  30
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

(zaměření mechanik číslicově řízených strojů)

 30
23-51-H/01 Strojní mechanik  10
23-56-H/01 Obráběč kovů  10
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud  10

U všech oborů může být uvedený počet zvýšen, pokud nedojde k naplnění kapacity jiného oboru.

B

Počet přijímaných uchazečů do prvních ročníků do oborů pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem (vyučené v oboru) - studium nástavbové

Kód oboru Název oboru Počet
studium denní
23-43-L/51 Provozní technika 30 
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 30
studium dálkové 
23-43-L/51 Provozní technika 30
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika 30

U všech oborů může být počet zvýšen, pokud nedojde k naplnění kapacity jiného oboru.
 

Ing. Hana Novotná, ředitelka 1. 9. 2013


II.

Kriteria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušných oborů

Kód oboru Název oboru Přijímací zkoušky
18-20-M/01 Informační technologie

(zaměření elektronické počítačové systémy)

 nejsou
63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

(zaměření strojírenská administrativa)

nejsou
23-45-L/01 Mechanik seřizovač nejsou
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

(zaměření číslicově řízené stroje)

nejsou
23-51-H/01 Strojní mechanik nejsou
23-56-H/01 Obráběč kovů nejsou
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud nejsou
23-43-L/51 Provozní technika (denní) nejsou
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika(denní) nejsou
23-43-L/51 Provozní technika (dálková) nejsou
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika(dálková) nejsou

Uchazeči o studium oborů:
18-20-M/01 Informační technologie
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
26-41-L/01 Mechanik seřizovač
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
musí mít úspěšně ukončené základní vzdělání.

Uchazeči o studium oborů:
26-41-L/01 Mechanik seřizovač
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud
musí předložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor.

Uchazeči o studium oborů:
23-43-L/51 Provozní technika
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

musí nejpozději do zahájení studia předložit závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem v oboru příslušného zaměření.

Strana uchazeče musí souhlasit s platbou příspěvku na provoz školy, který pro školní rok 2014/2015 je stanoven ve výši:
 

Kód oboru Název oboru Roční příspěvek –
 maximální výše v Kč
18-20-M/01 Informační technologie 5000,--
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 5000,--
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 3500,--
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 3500,--
23-51-H/01 Strojní mechanik 0
23-56-H/01 Obráběč kovů 0
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 0
23-43-L/51 Provozní technika (denní) 5000,--
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (denní) 5000,--
23-43-L/51 Provozní technika (dálková) 10000,--
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika(dálková) 10000,--

Ing. Hana Novotná, ředitelka 1. 9. 2013


III.

První kolo přijímacího řízení

A

V souladu s § 60 z.č. 561/2004 Sb., školského zákona, a s v.č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění, vyhlašuji první kolo přijímacího řízení pro obory a počty přijímaných uchazečů dle bodu I.
Termín podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení na ředitelství školy je u „absolventů ZŠ“ (řádné studium) a u „vyučených v oboru“ (nástavbové studium) v denní formě studia do 15. 3. 2014  a u „vyučených v oboru“ (nástavbové studium) v dálkové formě studia do 20. 3. 2014.
Vzhledem ke skutečnosti, že se nekonají přijímací zkoušky do žádného z oborů, bude uchazeči splňujícímu zákonné podmínky a popsaná kritéria dle bodu II. vydáno rozhodnutí o přijetí dne 22. 4. 2014. „Absolvent ZŠ“ hlásící se do denního studia musí doručit na ředitelství školy zápisový lístek v termínu nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí. Pokud takto neučiní, vzdává se práva být přijat. Povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na nástavbové studium v denní i dálkové formě.

1. 9. 2013               Ing. Hana Novotná                        ředitelka

 

B

V souladu s § 60 z.č. 561/2004 Sb., školského zákona, bylo rozhodnuto, že se v prvním kole přijímacího řízení nekonají přijímací zkoušky do žádného z oborů. Vzhledem k nízkému zájmu o obor strojní mechanik a obory nástavbového studia nebude studium v těchto oborech pro první ročníky školního roku 2014/2015 otevřeno. Všichni ostatní přihlášení obdrží Rozhodnutí o přijetí.

Kód oboru Název oboru Počet přihlášených uchazečů
18-20-M/01 Informační technologie 25
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 9
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 9
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 13
23-51-H/01 Strojní mechanik 3
23-56-H/01 Obráběč kovů 7
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 7
23-43-L/51 Provozní technika (denní) 0
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (denní) 1
26-41-L/52 Provozní elektrotechnika (dálková) 1
23-43-L/51 Provozní technika (denní) 2

Ing. Hana Novotná, ředitelka 15. 4. 2014

 

 

Nejnovější aktuality

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.