Získání dovedností v programování na CNC

 

 projekt CNC logo

Fotografie ze školení:

FOTO_KA01_1. den školení v TOS KUŘIM_28.06.2012

FOTO_KA01_2. den školení v TOS KUŘIM_23.10.2012

FOTO_KA01_3. den školení v TOS KUŘIM_24.10.2012

FOTO_KA01_4. den školení v TOS KUŘIM_29.10.2012

 

Projekt: „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť“, CZ.1.07/1.1.16/01.0074

 

Termín realizace: 23/04/2012 – 31/12/2013

Všeobecným cílem 21měsíčního projektu, zahájeného 23. 4. 2012 je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, vylepšení výuky a transfer know-how z technologie do škol. K dosažení cíle bude inovována metodika CNC programování, která se po skončení projektu stane běžnou součástí školní výuky na zapojených školách. Svou náplní tedy projekt zlepšuje podmínky pro výuku technických oborů a zvyšuje motivaci žáků ve vzdělávání v těchto oborech. Projektem bude podporováno mj. i využívání ICT; součástí projektu je nákup výukových trenažérů, jejichž prostřednictvím se žáci zdokonalí v NC programování. Na realizaci praktické výuky se bude podílet partner TOS KUŘIM - OS,a.s.

Do projektu je zapojeno šest škol Jihomoravkého kraje:

-       Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

-       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33

-       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

-       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113

-       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

-       Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890.

Cíle projektu budou dosaženy realizací čtyř klíčových aktivit (KA):

KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu CNC programování

Cílem této klíčové aktivity je rozšíření dovedností 19 pedagogických pracovníků partnerských škol v oblasti řídicích CNC systémů, aby v přípravě svých žáků mohli co nejlépe reflektovat na praktické požadavky strojírenských podniků na CNC programátory. Klíčovou roli v této aktivitě hraje zapojený podnik TOS KUŘIM – OS, a.s. a další externí specialisté na řídicí systémy Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Zapojené školy budou dovybaveny hardwarovým a softwarovým zařízením.

Rozvoj praktických dovedností pedagogů bude zaměřen na:

- programování pomocí CAM a CAD aplikací

- programování v řídicím systému Heidenhain

- programování v řídicím systému Fanuc

- simulační systém od společnosti Siemens

- nové trendy obrábění

- odladění programu na obráběcím stroji

- finální výroba.

KA 02 Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu CNC programování (pilotní ověření)

V rámci realizace této KA bude výuka šesti partnerských škol pro 267 žáků obohacena působením odborníků z praxe s cílem posílení komunikace a spolupráce se zapojeným průmyslovým podnikem

 TOS KUŘIM – OS, a.s. Výuka programování na školách za účasti odborníka z praxe bude zaměřena na procvičování v dovednostech, jak využívat možností moderních řídicích systémů ve vazbě na praktické výstupy. Součástí realizace klíčové aktivity bude jednodenní stáž ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s., kde se žáci seznámí s realizací naprogramovaného výstupu (obrobku) na reálném stroji.

KA 03 Ověření progrese úrovně znalostí žáků - lektorské dny

Významným prvkem této KA je unikátní možnost soutěžního ověření dovedností v CNC programování žáků 3. nebo 4. ročníků partnerských škol při příležitosti MSV 2012 a 2013 v Brně ve 3 učebnách pro řídicí systémy Fanuc, Siemens a Heidenhain. V roce 2012 se soutěže zúčastní 21 žáků a v roce 2013

24 žáků zapojených škol.

KA 04 Příprava výukových materiálů předmětu

Cílem této KA a jedním z hlavních výstupů projektu bude zpracování vzorových učebních osnov a úprava učebních materiálů předmětu CNC obrábění zapojených škol zaměřené na školní rok 2012/2013 a další roky, a to za účasti zástupců žadatele a zapojených škol.

 

 

 

KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu CNC programování

 

 

1 den školení – 28.6.2012 - praktické školení v TOS KUŘIM - OS, a.s.

2. den školení – 23. 10. 2012 - Programování v řídicím systému Heidenhain

3. den školení – 24. 10. 2012 - Simulační systém Siemens

4. den školení – 29. 10. 2012 - Programování v řídicím systému Fanuc

KA byla realizována u finančního partnera projektu – v TOS KUŘIM – OS, a.s., Štefánikova 110/41, 602 00 Brno.

(viz foto z jednotlivých dnů realizovaného školení).

KA 03 - Ověření progrese úrovně znalostí žáků - lektorské dny

 

Dne 13/09/2012 byla realizována první část KA 03 - Ověření progrese úrovně znalostí žáků - lektorské dny. V rámci 8. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů Brně, Expozice - Výukové centrum - soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů.

Svaz strojírenské technologie organizoval již 4. ročník soutěže mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů.

Expozice pro soutěž mladých strojařů byla umístěna na ploše 235 m2 v pavilonu (A1). Soutěž byla určena pro žáky středních technických škol a učilišť.

Soutěže se zúčastnilo také 21 žáků  partnerských škol projektu :

1.     SOŠ Strážnice - 2

2.     ISŠ - COP Brno, Olomoucká -4

3.     SOŠ a SOU Vyškov- 5

4.     SOŠ a SOU Kuřim-2

5.     SOŠ a SOUSE Brno, Trnkova – 6

6.     SOŠ a SOU Blansko - 2

Žáci si mohli vybrat ze tří řídicích systémů, a to HEIDENHAIN (iTNC 530) pro technologii frézování, SIEMENS (Sinutrain Operate 4.4) pro technologii frézování a FANUC (Fanuc 31i-A) pro technologii soustružení.

Žáci partnerských škol soutěžili v systémech Heidenhain, Siemens i Fanuc. Václav Dočekal - SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno (vítěz soutěžního kola Heidenhain), Zdeněk Sochor - SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno (vítěz soutěžního kola Siemens – dopolední blok), Daniel Jelínek – Integrovaná SŠ – COP Brno (vítěz soutěžního kola Siemens – odpolední blok) a Tomáš Černý - SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno (vítěz soutěžního kola Fanuc) získali diplom podepsaný prezidentem SST a ředitelem SST a také hodnotné ceny od společností Heidenhain, Siemens a Fanuc. Kromě těchto věcných cen si vítězové každého soutěžního kola odvezli domů obrobek vyrobený za použití vlastního NC programu.

Výstup KA:

Výstupem KA jsou motivování žáci, kteří mají na soutěži:

- možnost práce s posledními technologiemi (CNC programovacími stroji)

- ověření znalostí, získání dovedností a zkušeností.

 

Nejnovější aktuality

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.