O škole

Naše škola působí v Kuřimi od roku 1956. Zahrnuje Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště. Teoretická výuka probíhá v objektu zámek Kuřim (Křížkovského 48). Praktická výuka probíhá v dílnách školy v objektu K1, K2 v Kuřimi, Blanenská 585 a 613.

 

My Image
Letecký snímek školní budovy

 

Státní maturity 

Naši maturanti na všech oborech pravidelně dosahují vysoké úspěšnosti u státních maturitních zkoušek. 

Souhrnné výsledky maturitní zkoušky - společné části MZ (státní), jarní a podzimní zkušební termín 2016:

Předmět

Nepospělo u maturity studentů

na SOŠ a SOU Kuřim

Neprospělo u maturity studentů

průměrně v ČR

Český jazyk                         8,7 % 6,3 %
Matematika 0 % 16,5 %
Anglický jazyk/Ruský jazyk 0 % 7,6 %

 

Vybavení školy

Škola je vybavena třemi učebnami výpočetní techniky. Počítače jsou připojeny do počítačové sítě a na síť internet vysokorychlostním připojením. Žáci mají kdykoli ve volném čase k dispozici vyhrazené počítače s bezplatným přístupem na Internet, bezdrátový WiFi přístup na internet a studentský klub. Dále je škola vybavena učebnou administrativní techniky, učebnou anglického a německého jazyka, učebnou elektroniky, elektrotechnickou laboratoří, učebnou technologie, učebnou CNC strojů, elektrodílnami, ručními dílnami, učebnou fyziky, multimediální učebnou a univerzálními učebnami vybavenými multimediální technikou. Tělesná výchova probíhá na stadionu, v posilovně a v tělocvičně, příležitostně také v plaveckém bazénu.
Dílny probíhají na ručních pracovištích, na pracovištích konvenčních a číslicově řízených strojů, v dílnách elektro a v elektrolaboratořích.

  

Obory

obory2013male

Absolventům ZŠ nabízíme studium na SOŠ v čtyřletých maturitních oborech Informační technologie (zaměření elektronické počítačové systémy) a Ekonomika a podnikání (zaměření technická administrativa). Na SOU v čtyřletých oborech s maturitou a výučním listem Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik (zaměření mechanik číslicově řízených strojů). A v tříletých oborech zakončených výučním listem Obráběč kovů a Elektrikář - silnoproud.
Školní vzdělávací programy a výroční zpráva školy jsou k dispozici na sekretariátu školy.

 

 

Preferenční stipendium

SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. poskytuje žákům 3- letých učebních oborů

  • OBRÁBĚČ KOVŮ
  • ELEKTRIKÁŘ

podle těchto pravidel:

  • 500,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 1
  • 200,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 2
  • 100,- Kč / měsíčně, pokud bude žák hodnocen v praktickém vyučování za uplynulé pololetí 3

Odměňovaný žák nesmí být hodnocen za uplynulé pololetí z žádného předmětu teoretického vyučování nedostatečnou a nesmí mít snížený stupeň z chování.

  

Domov mládeže

Studenti mohou být ubytováni v Domově mládeže, který je součástí školy. Ubytovné na Domově mládeže činí 1100 Kč měsíčně, ubytovaným studentům jsou zajištěny obědy. K přípravě svačin a večeří je jim k dispozici kuchyňka.

 

Prospěchové stipendium

Abychom zvýšili motivaci ve studiu, přiznáváme vždy v pololetí studentům, kteří dosáhli průměr známek do 1,5, odměnu 500 Kč a studentům, kteří dosáhli průměru známek do 2,0, odměnu 250 Kč.

 

Školné

Jsme školou soukromou, které stát poskytuje nižší finanční prostředky, než školám státním. Tuto skutečnost a potřebu prostředků na modernizaci vykrýváme ekonomickým chodem, vedlejší hospodářskou činností a vybíráním školného v přijatelné výši.
U učebních oborů SOU Obráběč kovů a Elektrikář se školné neplatí. Navíc poskytujeme preferenční stipendium až 500 Kč měsíčně.
U studijních oborů SOU Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik činí školné 3 500 Kč ročně. Pozn.: V současné době se na oboru Mechanik seřizovač školné neplatí. Více informací dostanete ve škole.
U oborů SOŠ Informační technologie, Ekonomika a podnikání je školné 5 000 Kč ročně.

 

Sleva na školném

Studentům z rodin s nízkými příjmy přiznáváme 50% až 80% slevu školného (dlouhodobě má slevu více než polovina studentů). 50% slevu mají rovněž studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže nebo mají vysoké náklady na dopravu do školy.

 

Ostatní

Studentům v oborech se školným je bezplatně zapůjčována většina učebnic.
Velmi rádi organizujeme se studenty různé mimoškolní akce: každoroční školy v přírodě na Vysočině, zahraniční zájezdy rekreačního a vzdělávacího charakteru, lyžařské a vodácké kurzy, autoškolu, různé kulturní a sportovní soutěže a akce.

 

 

Nejnovější aktuality

 

Spolupracujeme:

logosvisleweb

 

ssscms soukromeskoly

 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018.